trải lòng

Người ta thường trải lòng lúc buồn hiu quạnh. Nhưng thực sự trải lòng là sao? Các nhà khoa học đã chứng minh rằng lòng người thì dài tổng cộng khoảng 7 mét rưỡi, tức là cũng chỉ bằng con đường từ nhà ra đầu ngõ. Vậy mà trải lòng có bao giờ hết được nỗi niềm đâu, 7 mét rưỡi dài đến vô tận.

Cả đời người này, ta đã đi được quãng đường tổng cộng dài bao nhiêu rồi? Quãng đường đó gấp bao nhiêu lần 7 mét rưỡi? Ta đã đi qua nỗi lòng của bao nhiêu người? Chắc là nhiều lắm.

Advertisements