trải lòng

Người ta thường trải lòng lúc buồn hiu quạnh. Nhưng thực sự trải lòng là sao? Các nhà khoa học đã chứng minh rằng lòng người thì dài tổng cộng khoảng 7 mét rưỡi, tức là cũng chỉ bằng con đường từ nhà ra đầu ngõ. Vậy mà trải lòng có bao giờ hết được nỗi niềm đâu, 7 mét rưỡi dài đến vô tận.

Cả đời người này, ta đã đi được quãng đường tổng cộng dài bao nhiêu rồi? Quãng đường đó gấp bao nhiêu lần 7 mét rưỡi? Ta đã đi qua nỗi lòng của bao nhiêu người? Chắc là nhiều lắm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s