Những thay đổi to và không to bằng của Hà Nội dạo gần đây (part 3)

hanoi

vũ trụ của thành bò

Cái này vốn là series mở, tức là ai viết nối tiếp vào cũng được. Vì đằng nào mình cũng không ở Hà Nội một thời gian dài, khả năng cập nhật thông tin là hơi hẻo. Nên ai muốn đọc thì đây là link part 2, do thằng bạn cây khế mình viết :

https://khongdatduocten.wordpress.com/2016/08/12/nhung-thay-doi-be-va-hoi-to-cua-ha-noi-gan-day-co-nen-goi-la-part-2/


View original post 1,265 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s